telegram

تماس با ما


آدرس : شیراز ، بلوار چمران ، خیابان ابیوردی دوم ، درمانگاه تخصصی امید رضا سهامی

تلفن : 2 - 36269121-07136266072

فاکس : 36272331 071

شماره رسیدگی به شکایات : 09179133074 

ایمیل : info@sahamiclinic.com

فرم ارتباطی